Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

PBX Telefon sistemi Nedir ? 
PBX’in açılımı, özel Santral demektir, yani bir şirket içersinde kullanılan özel telefon şebekesidir. PBX telefon sistemi kullanıcıları, dışarıya telefon etmek için birkaç tane dış telefon hattını paylaşır. Bir PBX, işyeri içindeki iç hat telefonlarını birbirine bağlar ve ayrıca halka ait aktarmalı telefon şebekelerine de (PSTN) bağlanır. PBX telefon sisteminin en son yönelimlerinden birisi, ayrıca IP PBX olarak da bilinen, internet Protokolu üzerinden aramaları aktaran, VOIP PBX’in geliştirilmesidir. Son günlerde, dört farklı PBX telefon sistemi seçenekleri bulunuyor:
* PBX
* Sunucu/Sanal PBX
* IP PBX
* Sunucu/Sanal IP PBX IP PBX, yazılım-tabanlı, belirli işleri başarmaya yardım eden bir PBX telefon sistemi çözümüdür ve geleneksel müseccel PBX’i kullanırken uygulamaya koyması zor olabilen ve pahalı olan servisleri sunar. Persephone Telefon Sistemi, IP PBX telefon sistemi için iyi bir örnektir.   

IP üzerinden ses nedir ? 
IP üzerinden Ses, internet Protokolu üzerinden Ses ile aynı şeydir ve VoIP olarak bilinir. IP üzerinden ses, ses trafiğinin, internet bazlı şebekeler üzerinden yayınımına denir. internet Protokolu (IP), orijinal olarak veri ağları için tasarlanmıştı ve onun başarısının ardından, bu protokol, ses şebekelerine de adapte edildi. IP üzerinden Ses (VoIP), geleneksel PSTN’i kullanırken elverişsiz ya da tatbiki pahalı olan işleri yerine getirir ve servisleri sağlar:
* Aynı genişbant telefon hattı üzerinden birden fazla telefon görüşmesi iletilebilir. Bu şekilde, IP üzerinden ses, iş yerlerine telefon hatları eklemeyi kolaylaştırır.
* Telekomünikasyon şirketleri tarafından, çağrı göndermek, arayanın kimliği ya da otomatik geri arama gibi ekstra ücretli özellikler, IP üzerinden ses teknolojisi ile basittir.
* Birleştirilmiş iletişim, IP üzerinden ses teknolojisi ile güvenceye alınmıştır, çünkü internette mevcut olan, video görüşmesi, mesajlaşma gibi diğer servislerle entegrasyonunu mümkün kılar. Bunlar ve IP üzerinden sesin diğer birçok avantajı sayesinde, işyerleri çok şaşırtıcı bir hızda VoIP Telefon Sistemlerine geçiyor.   

VoIP Telefonu Nedir ? 
VoIP telefonu, ayrıca SIP telefonu ya da telefon programıdır, kullanıcıların herhangi bir telefon programına, cep telefonuna ya da sabit hatlara, IP (VoIP) kullanarak telefon etmesini sağlar. Böylece, ses, geleneksel PSTN sistemi yerine internet üzerinden taşınır. Bir VoIP telefonu, basit bir yazılım-tabanlı telefon programı ya da normal telefon gibi görünen donanım aracı da olabilir. Bazı yaygın VoIP telefonu özellikleri şunlardır: Arayanın kimliği, aramayı park etme, aramayı transfer etme ve aramayı bekletme. ileri Telekom tamamen ücretsiz, çok basit bir şekilde telefon faturalarında belirli bir tasarruf sağlayacak VOIP telefonu olan softphone Ninja’nın türkiye temsilcisidir. Kullanıcının sahip olması şart olan tek şey genişbant bağlantısı (DSL ya da kablo), VOIP sağlayıcısına ya da SIP sunucusuna bağlantı ve mikrofonlu bir kulaklık ve ses kartıdır.   

DID-Doğrudan Dahili Arama Nedir? 
DID-Doğrudan Dahili Arama (Avrupa’da DDI diye de bilinir) telefon şirketlerinin kendi abonelerine sundukları bir özelliktir. Bu özellik abonelerin sahip oldukları PBX sistemleriyle birlikte kullanılır. Telefon şirketleri, DID sistemiyle, müşterilerine bir veya daha fazla telefon hattına ilişkilendirilmiş bir numara alanı tahsis ederler. Bunun amacı bir firmanın, her bir çalışana ayrı bir telefon hattı tahsis etmeden, tüm çalışanlara özel telefon numaraları verebilmesini sağlamaktır. Bu şekilde telefon trafiği bölünebilir ve daha kolay yönetilebilir. DID özelliğinden yararlanmak için, ISDN ya da dijital bir hat satın almanız ve telefon şirketinden size bir numara alanı tahsis etmesini istemeniz gerekir. Daha sonra kendi işyerinizde kullanılmak üzere DID uyumlu BRI, E1 ya da T1 kartlarına ya da ağ geçidi ekipmanına ihtiyacınız olacaktır.   

STUN sunucusu nedir? 
Bir STUN (Kullanıcı Datagram Protokolü [UDP]‘nin Ağ Adres çeviricileri [NATs] üzerinden Basit Geçişi) sunucusu, NAT istemcilerinin (mesela bir güvenlik duvarının arkasında kalan bilgisayarlar) yerel ağ dışında yer alan bir VOIP hizmet sağlayıcısına telefon araması yönlendirmesine imkan verir. STUN sunucusu, istemcilerin kendi IP adreslerini, arkasında bulundukları NAT’in tipini ve NAT tarafından belli bir yerel port ile ilintilendirilen yan İnternet portunu bulmalarına imkan verir. Bu bilgi, istemci ve VOIP hizmet sağlayıcısı arasında UDP iletişimi kurulması ve böylece bir telefon araması başlatılması için kullanılır. STUN protokolü RFC 3489′da tanımlanmıştır. STUN sunucusuyla UDP 3478 portunda iletişim kurulur ama sunucu, istemcilerin öteki IP ve port numarasını da (STUN sunucularının iki IP adresi vardır) denemelerini söyleyecektir. RFC, bu IP’nin ve portun kullanımının isteğe bağlı olduğunu belirtir.   

SIP sunucusu nedir? 
SIP sunucusu IP PBX’in ana parçasını oluşturur. Bir SIP sunucusu, ağ üzerindeki tüm SIP aramalarının oluşturulmasını sağlar. SIP sunucusu aynı zamanda SIP Proxy ya da Kayıt Noktası olarak da bilinir.   

SIP (Oturum Başlatma Protokolü) nedir? 
SIP yani Session Initiation Protocol (Oturum Başlatma Protokolü) VOIP telefon aramalarını oluşturmak, ayarlamak ve bitirmek için kullanılan bir IP telefonculuğu işaretleşme protokolüdür. SIP, IETF (İnternet Mühendislik Görev Gücü) tarafından geliştirilmiş ve RFC 3261 olarak yayınlanmıştır. SIP, bir telefon konuşması oluşturmak için gerekli olan iletişimi tanımlar. SIP, VOIP dünyasında çok hızlı bir şekilde yaygınlık kazanmıştır. HTTP protokolüne benzeyen bu protokol, metin tabanlı, oldukça açık ve esnektir. Bu yüzden büyük ölçüde H323 standardının yerini almıştır.   

Tüm SIP yanıtlarını listeleyebilir misiniz? 
1xx = bilgi içerikli yanıtlar
* 100 Deniyor
* 180 çalıyor
* 181 Arama Yönlendiriliyor
* 182 Sıraya Alındı
* 183 Oturum Devam Ediyor 2xx = başarı yanıtları
* 200 TAMAM
* 202 Kabul Edildi: Göndermeler için kullanılır 3xx = yeni adrese yönlendirme yanıtları
* 300 çoklu Seçenekler
* 301 Kalıcı Olarak Yeri Değişti
* 302 Geçici Olarak Yeri Değişti
* 305 Proxy Kullan
* 380 Alternatif Servis 4xx = talebin yerine getirilememesi
* 400 Geçersiz Talep
* 401 Yetki Dışı Kullanım: Sadece kayıt hizmeti verenler tarafından kullanılır Proxy’ler, proxy yetkilendirmesi için 407′yi kullanmalıdır
* 402 ödeme Gerekiyor (gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır)
* 403 Yasak
* 404 Bulunamadı: Kullanıcı bulunamadı
* 405 İzin Verilmeyen Yöntem
* 406 Kabul Edilemez
* 407 Proxy Kimlik Doğrulanması Gerekiyor
* 408 Talep Zaman Aşımı: Kullanıcı gerekli süre içerisinde bulunamadı
* 410 Gitmiş: Bir zamanlar var olan bu kullanıcı artık burada yok
* 413 Talep çok Büyük
* 414 Talep-URI çok Uzun
* 415 Desteklenmeyen Medya Tipi
* 416 Desteklenmeyen URI şeması
* 420 Geçersiz Uzantı: Geçersiz SIP Protokol Uzantısı kullanıldı, sunucu tarafından anlaşılmadı
* 421 Uzantı Gerekiyor
* 423 Ara çok Kısa
* 480 Geçici Olarak Ulaşılamıyor
* 481 Arama/İşlem Mevcut Değil
* 482 Döngü Tespit Edildi
* 483 çok Fazla Sayıda Sekme
* 484 Eksik Adres
* 485 Belirsiz
* 486 Burası Meşgul
* 487 Talep Sona Erdirildi
* 488 Burada Kabul Edilemez
* 491 Talep Beklemede
* 493 Deşifre Edilemiyor: S/MIME metni deşifre edilemiyor 5xx = sunucu hataları
* 500 Dahili Sunucu Hatası
* 501 Geçerli Değil: SIP talep metodu burada geçerli değildir
* 502 Geçersiz Ağ Geçidi
* 503 Hizmet Sunulamamaktadır
* 504 Sunucu Zaman Aşımı
* 505 Sürüm Desteklenmiyor: Sunucu, SIP protokolünün bu sürümünü desteklemiyor
* 513 Mesaj çok Büyük 6xx = global arızalar
* 600 Her Yer Meşgul
* 603 Reddedilme
* 604 Hiçbir Yerde Mevcut Değil
* 606 Kabul Edilemez   

RTP – Gerçek Zamanlı Taşıma Protokolü nedir? 
RTP – Gerçek Zamanlı Taşıma Protokolü’nün kısaltılmış halidir; ses ve görüntünün İnternet üzerinden iletilmesi için kullanılan standart paket formatını ifade eder. RTP, RFC 1889 içerisinde tanımlanmıştır. Bu protokol Ses Video İletimi çalışanları grubu tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1996′da genel kullanıma sunulmuştur. RTP ve RTCP birbirleriyle son derece bağlantılıdır; verinin kendisi RTP tarafından iletilir ve RTCP ise bu hizmetin kalitesiyle ilgili geribildirim yapmak için kullanılır.   

RTCP – Gerçek Zamanlı İletim Protokolü nedir? 
RTCP, Gerçek Zamanlı İletim Protokolünü ifade eder ve RFC 3550′te tanımlanmıştır. RTCP, RTP ile birlikte çalışır. RTCP bir telefon görüşmesindeki taraflara kontrol paketleri göndermek için kullanılırken, verinin kendisi RTP tarafından iletilir. RTCP’nin temel fonksiyonu, RTP tarafından sağlanan hizmetin kalitesi hakkında geribildirimde bulunmaktır.   

H323 nedir? 
H323, bir bilgisayar ağı üzerinden sesli ve görüntülü iletişim sağlayan bir dizi protokolü tanımlayan, ITU-T (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından belirlenen bir dizi standarttır. H323 nispeten eski bir protokoldür ve günümüzde SIP – Oturum Başlatma Protokolü onun yerini almaktadır. SIP’in avantajlarından biri çok daha basit olması ve HTTP ve SMTP protokollerine benzemesidir. Bu yüzden günümüzde mevcut VOIP donanımlarının çoğu SIP standardını izler. Daha eski VOIP donanımları ise H 323′ü kullanır.   

ENUM nedir? 
ENUM (Telephone Number Mapping), telefon numaralarını adresleme protokolüdür. Bu “kısaltmanın” ardında harika bir fikir yatar; Dünyanın her yerinde aynı numarayla, en kaliteli ve en ucuz yolla, ulaşılabilir olmak. ENUM, bir telefon numarasını alır ve DNS sisteminde bulunan bir İnternet adresine bağlar. Böylece, bir ENUM numarasına sahip olan kişi, bir çağrının yönlendirileceği DNS girişini yayınlayabilir. Dahası farklı arama türleri için farklı yollar tanımlanabilir; mesela arayan bir faks cihazı ise farklı bir yol tanımlayabilirsiniz. ENUM protokolü, arayan kişinin telefonunca destekleniyor olmalıdır. Bir alan adı alır gibi ENUM numarası edinebilirsiniz. şu an için, pek çok kayıt hizmeti veren yer ve VOIP hizmeti sağlayıcıları, bu numarayı ücretsiz olarak edinmenizi sağlamaktadır. ENUM, henüz geniş anlamda yaygınlaşmamış olan yeni bir standarttır. Ama yakın gelecekte, iletişim ve kişisel mobilite alanında yeni bir devrim yaratmaya adaydır.   

EKO iptali nedir? 
Eko iptali, sesli arama kalitesini artırmak için sesli iletişimdeki ekonun kaldırılması işlemidir. Eko iptaline çok sık ihtiyaç duyulur çünkü konuşma sıkıştırma teknikleri ve paketleme sürecindeki gecikmeler eko yaratır. İki çeşit eko oluşur: Akustik eko ve hibrid (melez) eko. Eko iptali hem kaliteyi yükseltir hem de sessizliği bastırma (silence suppression) tekniği sayesinde kullanılan bant genişliğini azaltır.   

Kaç çeşit KODEK (codec) vardır? 
Bir Kodek, analog sinyali, veri ağı üzerinden taşınabilmesi için dijital hale dönüştürür. Günümüzde aşağıdaki listede yer alan Kodekler kullanılmaktadır GSM – 13 Kbps (full rate), 20ms çerçeve büyüklüğü (frame size) iLBC – 15Kbps, 20ms frame size: 13.3 Kbps, 30ms çerçeve büyüklüğü ITU G.711 – 64 Kbps, örnekleme tabanlı. Diğer adıyla alaw/ulaw ITU G.722 – 48/56/64 Kbps ITU G.723.1 – 5.3/6.3 Kbps, 30ms çerçeve büyüklüğü ITU G.726 – 16/24/32/40 Kbps ITU G.728 – 16 Kbps ITU G.729 – 8 Kbps, 10ms çerçeve büyüklüğü Speex – 2.15 to 44.2 Kbps LPC10 – 2.5 Kbps DoD CELP – 4.8 Kbps   

IP PBX kullanmanın yararları nelerdir?  
Klasik bir telefon sistemi kurmak ve yapılandırmaktan çok daha kolaydır. Web tabanlı yapılandırma arayüzü sebebiyle yönetimi daha kolaydır. Telefon için ayrı kablolama ihtiyacını ortadan kaldırır. Kullanıcıların telefonlarını ofis içinde her yerde kullanmalarını sağlar, tek yapmaları gereken telefonlarını en yakındaki Ethernet girişine takmaktır; herkes kendisine ait telefon numarasını kullanabilir! Rahat dolaşım sağlar – SIP protokolünün özellikleri sayesinde dünyanın her yerine arama yönlendirilebilir. İnternet sayesinde iletişim maliyeti önemli ölçüde azalır. SIP standardı, üreticiye özgü pahalı telefonların kullanımını ortadan kaldırır. Daha iyi raporlama yapılabilir, ölçeklendirilebilir. Sistem durumu ve aramalar hakkında daha iyi fikir verir.